Thieu Nhi – Hy Sinh

Current Number : 60 Thieu Nhi

The Search Division slogan is Sacrifice, always reminding them to follow the imitation of Christ on the Cross. Sacrifice for the family, friends, and those around them. The Search Division includes 10 to 12 year olds with blue on their scarf that symbolizes for hope and vigor soar . Truly the children are always full of life and fun !

Tr. Nicole Nguyen - Nganh Truong

 

Thieu Nhi Ca:

Em Thiếu Nhi ơi, như ngàn tia sáng huy hoàng, Vào buổi rạng đông đến mang nguồn hơi ấm. Em Thiếu Nhi ơi, em đẹp như hoa hướng dương, Tươi dịu như hơi gió xuân, đem yên vui đến muôn người  Em Thiếu Nhi ơi, mắt nhìn em ví sao trời, Nụ cười trên môi xóa tan màu u tối. Em Thiếu Nhi ơi, em là chiến sĩ Phúc Âm, Gian khổ nguy khó chớ nao vui mang Chúa đến cho người.