Nganh Nghia Si Ice Skating Trip

Đầu thư, xin bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng gia đình qúy phụ huynh. Trong chương trình Giáo Dục của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và để giúp các em nâng cao tinh thần đoàn kết. Ngành Nghĩa Sĩ sẽ có một đêm ice skating cho cac em NS. Trong sự kiện này, chúng con hy vọng các em học hỏi lẫn nhau, xây dựng tình bạn lâu dài và tìm thấy Thiên Chúa thông qua tương tác với các anh chị em bạn bè.

Bring $9.00 if you want to skate!

Phụ Huynh đưa các em tới địa điểm lúc 6:00PM