Tĩnh Tâm Ngành Nghĩa Sĩ 2016

Đầu thư, xin bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng gia đình qúy phụ huynh. Anh chị em Huynh Trưởng chúng con xin phép quý phụ huynh cho các em Nghĩa Sĩ của Đoàn Thánh Tâm được tham dự tĩnh tâm với chủ đề “God is Good”.

Thời Gian:     Từ 9:00 AM tới 4:00 PM Thứ Bày ngày 26 tháng 11 năm 2016
Địa điểm:       Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – Portland, OR
7437 SE Alder Street Portland, Oregon 97215
Phương Tiện Di Chuyển: Phụ Huynh đưa con em tới địa điểm lúc 8:30AM
Lệ Phí:          $10 mỗi em
Liên Lạc:        Trưởng Huy (720) 663-9282
                       Trưởng Thanh (503) 516-3010

Để cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Phúc Âm hóa đời sống Thiếu Nhi, kính mong Quý Phụ Huynh cho phép các em được tham dự một ngày Tĩnh Tâm Nghĩa Sĩ này. Nếu các em cần phương tiện di chuyển thì xin Quý Phụ Huynh cho Tr. Huy hay Tr. Thanh biết trước, và nhắc nhở các em đến nhà thờ lúc 8:00 AM ngày Thứ Bảy 26 tháng 11 năm 2016.